Å sette ut hunder på for gjør en oppdretter for å ha mulighet til å avle på interessante hunder som en av en eller annen grunn ikke har mulighet til å beholde hjemme.

Forverten har hunden hjemme og behandler den som sin hund.  Oppdretter står som eier av hunden til forvertsavtalen er oppfylt.  Forverten står for de daglige utgiftene.  Utgifter til utstilling og helseundersøkelser relatert til avl står oppdretter for.  Oppdretter tar også med seg hunden på utstilling.  Dersom forvert ønsker å stille ut hunden eller drive med annen hundesport er det greit så lenge dette ikke kolliderer med planlagte utstillinger.  Disse aktiviteter betales av forvert, men oppdretter betaler de utstillingene hunden tas med på.

Tisper blir tatt med av oppdretter til paring og tispa  oppholder seg hos oppdretter i forbindelse med fødsel og valpetid.  I praksis fra 2 uker før termin til 10 uker etter fødsel.

Hannhunder kan få tispebesøk enten hos forvert eller hjemme hos oppdretter.  Dette avtales for hver gang.  Oppdretter er tilstede under paring.

Tisper overføres forvert vederlagsfritt etter to kull.

Hannhunder overføres forvert vederlagsfritt ved fylte 5 år.

Dersom en forhund viser seg å ikke være bra nok til å gå i avl, vil hunden overføres forvert vederlagsfritt, men da med avlssperre.

 

Norsk Kennelklubb sinforvertsavtale (link):

http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Forvertsavtale_2014_UTFYLLBAR.pdf