Linnearud's Ygdrasil aka Maysie

Maysie er etter N Vch Chatham's Natural Fay og Ærtit av Falchebo.  Hun bor på for hos Jeanette i Oslo.  Der bor også Linnearud's Fame Of Fairy.  Vi vil stille henne ut og forhåpentligvis er hos frisk, slik at ho kan gå videre i avl.  -i gleder oss til å følge henne fremover i livet.   Dessverre har hun allergi, så hun er ikke verken avls eller utstillingshund.  Hun er dog høyt elsket.

Det store asketreet Yggdrasil
står midt i Åsgard.
Dette er selve urtreet som breier greinene sine utover hele verden.

Toppen rager uendelig langt oppover og røttene når ufattelig langt nedover i undergrunnen.

Veien hit ferdes kun av de aller viseste.

In English:

Maysie is after N Vch Chatham's Natural Fay and Ærtit av Falchebo.  She is fostered by Jeanette ni Oslo.  She lives together with Linnearud's Fame Of Fairy. I willshow her and hopefully, if she is suitable and healthy, she will be bred.  I'm looking forward to her future.

The great ash tree Yggdrasil
stands in the middle of Åsgard.
This is the herb tree that extends its branches throughout the world.

The top is infinitely far up and the roots reach beyond the depths of the ground.
The road here is only by the very best.