Denne trimmingsanvisning er gitt ut av Aussieklubben i Sverige.