Til utstilling barberes löwchen i henhold til klippeskjema. D.v.s der pelsen er kort på bildet. Bildet er fått fra Svenska Löwchen Cirklen. For showing, the Little Lion Dog is shaved as it is shown .